ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลไผ่  

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์มอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 8 ตุลาคม 2564

กองช่าง งานไฟฟ้า ออกซ่อมแซมไฟ หมู่ 4 วันที่ 5 ตุลาคม 2564

งานป้องกันซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยจากวาตภัย หมู่ 3 วันที่ 5 ตุลาคม 2564

คณะผู้บริหาร รพ.สต. กำนัน มอบอาหาร น้ำดื่ม พร้องของใช้ให้กับประชาชนที่ได้กักตัว วันที่ 5 ตุลาคม 2564

กองการศึกษามอบค่าอาหารกลางวันเดือนกันยายน ,หนังสือ และอาหารเสริม (นม) วันที่ 28 กันยายน 2564

ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กเทศบาเมืองกาฬสินธุ์1 วันที่ 22 กันยายน 2564

การประเมินนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย วันที่ 20 กันยายน 2564

สำรวจถนน ม.6 เริงนาแก ถึง ตำบลโพนทอง วันที่ 20 กันยายน 2564

มอบบ้านผู้พิการ นาย พิชิต สุริยะบุญ ม.2วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ บ้านหนองไผ่

ส่งผู้ป่วยที่รักษาหายจาก รพ.สนามกลับบ้าน วันที่ 8 กันยาายน 2564

ปลัดฯ ลงพื้นที่บ้านโคก่าม ม.3 สำรวจกลุ่มอาชีพ วันที่ 8 กันยายน 2564

มอบค่าอาหารกลางวันและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กเล็ก วันที่ 7 กันยายน 2564 ณ ศพด.ทต.ไผ่

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว วันที่ 3 กันยายน 2564 ณ สถานที่กักตัวในหมู่บ้าน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบน้ำดื่มและถุงยังชีพให้ผู้กักตัว วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ สถานที่กักตัวในหมู่บ้าน

มอบน้ำดื่มให้กับผู้กักตัว 27 สิงหาคม 2564 ณ สถานที่กักตัวในหมู่บ้าน

ประชาชนตำบลไผ่ฉีดวัคซีนโควิด 19 เกินร้อยะ 50 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนชุมชนนาจารย์

รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลนิธิหลวงตาน้อย วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลไผ่

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่กักตัว บ้านกลุ่มเสี่ยง วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ บ้านเริงนาแก

บริษัท 500 ไมล์ มอบน้ำดื่มให้กับผู้กักตัว วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลไผ่

ร้านเฉลิมทรัพย์มอบน้ำดื่มให้ผู้กักตัว วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลไผ่

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ไผ่ มอบใบงานและอาหารเสริม(นม) วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ บ้านเด็กนักเรียน

เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ บ้านโคกล่าม

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ สถานที่กักตัวในหมู่บ้าน

พิธีเปิดสถนที่แยกกักตัว เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ วัดป่าอุดมพร

ผอ.โรงพยาาบาลกาฬสนธุ์เยี่ยม รพ.สนามตำบลไผ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสนามตำบลไผ่

ฉีดยาฆ่าเชื้อ หมู่ 7 วันที่ 17 สิงหาคม 2564

เตรียมโรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

รวมน้ำใจ ตำบลไผ่ สู้ภัยโควิด วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ประชุมการจัดทำโรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ (ศูนย์พักคอย Community Isolation - CI ) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

เตรียมโรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ฉีดยาฆ่าเชื้อ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หมู่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2564

คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบอาหาร น้ำดื่ม พร้องของใช้ให้กับประชาชนที่ได้กักตัว วันที่ 13 สิงหาคม 2564

เตรียมโรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2564

กองการศึกษา มอบเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

รวมน้ำใจ ตำบลไผ่ สู้ภัยโควิด วันที่ 10 สิงหาคม 2564

คณะผู้บริหาร รพ.สต. มอบอาหาร น้ำดื่ม พร้องของใช้ให้กับประชาชนที่ได้กักตัว วันที่ 9 สิงหาคม 2564

เตรียมโรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สำหรับผู้กักตัว วันที่ 6 สิงหาคม 2564

กองช่างและงานป้องกันเตรียมโรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

คณะผู้บริหาร รพ.สต.และผู้นำหมู่บ้าน มอบอาหาร น้ำดื่ม พร้องของใช้ให้กับประชาชนที่ได้กักตัว วันที่ 5 สิงหาคม 2564

ประชุมการจัดทำโรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ (ศูนย์พักคอย Community Isolation - CI ) วันที่ 4 สิงหาคม 2564

กองช่างและงานป้องกันซ่อมถนน ม.7,ม.3 วันที่ 4 สิหาคม 2564

คณะผู้บริหาร รพ.สต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจสำรวจสถานที่เพื่อเตรียมพื้นที่โรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ ณ วัดป่าอุดมพร วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประเมิน LPA 2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564

คณะผู้บริหาร รพ.สต. มอบอาหาร น้ำดื่ม พร้องของใช้ให้กับประชาชนที่ได้กักตัว วันที่ 3 สิงหาคม 2564

บริษัทศรีตรังฯ มอบสิ่งของ "รวมน้ำใจ ตำบลไผ่ สู้ภัยโควิด" วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ นำส่งอาหารเสริม(นม) พร้อมใบงาน สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ บ้านเด็กเล็กทุกหมู่บ้าน

คณะผู้บริหารฯร่วมกับกำนันตำบลไผ่ รพ.สต. มอบอาหาร น้ำดื่ม พร้อมของใช้ให้กับประชาชนที่ได้กักตัว วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ สถานที่กักตัวทุกหมู่บ้าน

คณะผู้บริหารฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ พรวนดิน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

กองช่างได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโครงการปรับสภาพบ้านผู้พิการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านคำเม็ก

กองช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าในโครงการปรับสภาพบ้านผู้พิการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านคำเม็ก

คณะผู้บริหารฯ รพ.สต. มอบอาหาร น้ำดื่ม พร้องของใช้ให้กับประชาชนที่ได้กักตัว วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ที่กักตัวทุกหมู่บ้าน

คณะผู้บริหารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันปรับสภาพบ้านผู้พิการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านคำเม็ก

รับสิ่งของบริจาคจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพวงพยอม ทม.กาฬสินธุ์

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองโพน ร่วมกันฆ่าเชื้อโรคหลังจากที่นำส่งผู้ป่วยไปรักษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ วัดป่าอุดมสมพร

โครงกาารส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านหนองโพน วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโพน

คณะผู้บริหารฯ รพ.สต. มอบอาหาร น้ำดื่ม พร้องของใช้ให้กับประชาชนที่ได้กักตัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ที่กักตัวทุกหมู่บ้าน

รวมน้ำใจ ตำบลไผ่ สู้ภัยโควิด วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลไผ่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชุมหารือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ

กองช่างและงานป้องกันซ่อมถนนสายโนนสะอาด-โคกล่าม ยางมะตอยจำนวน 150 ถุง วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านโคกล่าม

รวมน้ำใจ ตำบลไผ่ สู้ภัยโควิด รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลไผ่

งานไฟฟ้าตัดต้นไม้ ม.7 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ถนนในหมู่บ้านโคกกว้าง

งานป้องกันฉีดพ่นแอลกฮอร์ฆ่าเชื้อโควิด วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ วัดโนนไฮวนาราม

นายกเทศมนตรี ปลัดฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ 7 มอบอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นกับกลุุ่มผู้ป่วยโควิด จำนวน 3 ราย วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ วัดโนนไฮวนาราม บ้านโคกกว้าง

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมอบรมชุดPPE ก่อนปฏิบัติงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ มูลนิธิเมตตาธรรม

ป้องกันฯออกปฎิบบัติภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อ รอบที่ 2 บริเวณสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

อบรมปรับพฤติกรรมโดยหลักชุมชนบำบัด CBTx ณ บ้านโคกล่าม วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

งานไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้าบ้านดอนสวรรค์ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านดอนสวรรค์

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ ส่งอาหารเสริม(นม)และใบงานให้เด็กเล็ก วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ทุกหมู่บ้าน

ลงพื้นที่เก็บภาพถ่ายเพิ่มเติม ส่ง พมจ.กรณีเคสเด็กยากไร้ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ภายในหมู่บ้าน

ประชุมปรึกษาหารือจุดพักคนที่ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อรอส่งต่อให้โรงพยาบาล วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนลงเท้าโรคเบาหวาน ณ บ้านคำเม็ก วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

ประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ซ่อมไฟฟ้าในหมู่บ้าน วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านหนองโพน

เทศบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายรพสต. อสม.ลงพื้นที่ตรวจกลุ่มเสี่ยงโควิด ๑๙ ม.๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านโนนทอง

ตัดต้นไม้ภายในหมู่บ้าน วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านคำเม็ก

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วัดศรีวนาราม บ้านโคกล่าม

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วัดป่าบ้านขมิ้น

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.เมืองกาฬสินธุ์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาวัดคำเม็กโนนทอง

ออกเยี่ยมและมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุ ม.๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บ้านโนนทอง

ปลูกต้นไม้หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

อสม.ตรวจคัดกรองเด็กก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศพด.ทต.ไผ่

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดป่าบ้านขมิ้น

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรม ๕ ส วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

ฉีดพ่นยาคอกสัตว์ป้องกันโรคล้มปีสกิน วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บ้านดอนสวรรค์ บ้านโคกกว้าง

ซ่อมระบบประปา ม.๒ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บ้านหนองไผ่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านเริงนาแก วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บ้านเริงนาแก

ฉีดพ่นยาคอกสัตว์ป้องกันโรคล้มปีสกิน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บ้านหนองโพน

มอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บ้านโนนทอง

รับเงินอุดหนุนศูนย์บริการทั่วไปคนพิการตำบลไผ่ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ พมจ.กาฬสินธุ์

ปะชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิถุนาายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เปิดเรียนวันแรก ศพด.ทต.ไผ่ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศพด.ทต.ไผ่

ซ่อมแซมไฟฟ้า ม.๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บ้านหนองไผ่

ประชุมสันนิบาตเทศบาล จ.กาฬสินธุ์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี

มอบเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก ม.๘ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดหนองกุง

ศพด.ทต.ไผ่ รับการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศพด.ทต.ไผ่

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศพด.ทต.ไผ่

โครงการส่งสริมสุขภาพช่องปากเด็ก ๐-๕ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ รพสต.บ้าานหนองโพน

ปะชุมร่วมกับบริษัทศรีตรังฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบริษัทศรีตรังฯ

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครอบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ ๗ มิ.ย.๖๔ ณ บ้านโคกล่าม

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล ,ผอ.กองฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ร่วมมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลไผ่จัดกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณเทศบาลตำบลไผ่

มอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านคำเม็ก

ผู้บริหารมอบใบบประกาศนียบัตรให้กับซีจีย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ รพ.สต.บ้านหนองโพน

มอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านหนองไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

พ.ม.จ.กาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมบ้านนายวิชิต ม.2 วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านหนองไผ่

ปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนสวรรค์ วันที่ 13 พ.ค.64 ณ บ้านดอนสวรรค์

ครูศูนย์ออกรับสมัครนักเรียน วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านโคกกว้าง

ออกตรวจประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ วันที่ ๑๒ พฤษาภาคม ๒๕๖๔ ณ หอประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ วัดคำเม็กโนนทอง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งแรก วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ท่านปลัด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ไผ่ ร่วมประชุมกับบริษัทฯศรีตรัง เพื่อหาแนวทางแก้ไขกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดคำเม็ก

มอบเงินกองทุนวันละบาท และมอบเงินสมาคมฌาปนกิจผู้สูงอายุ แก่นายสุดใจ ยลพล วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดป่าอุดมพร

ประชุมระบบสุขภาพชุมชน วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ รพ.สต.

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บ้านดอนสวรรค์ วัดป่าหนองกรุง

ออกตรวจเยี่ยมและสอบเคสขอความช่วยเหลือ

ประชุม กกต.วันที่ ๒๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องปลัดเทศบาลตำบลไผ่

นายก กำนันตำบลไผ่ ปลัดเทศบาล ร่วมกับปลัดอำเภอเมือง ร่วมประชุมไกล่เกลี่ยที่ดินสาธารณะบ้านคำเม็ก วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

ศูนย์โฮมสุขไผ่ร่วมกับนักกายภาพจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

กิจกรรม 5ส.เทศบาลตำบลไผ่ วันที่๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ไหว้ศาลพระภูมิเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลพระภูมิ

เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลไผ่ นำบุคลากรกองการศึกษา มาศึกษาดูงานแผนพัฒนาการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่และหัวหน้าส่วนราชการออกตรวจปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม หจก.พงศ์พิชกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งานป้องกันเทศบาลตำบลไผ่ร่วมประชุมแผนซ้อมอพยพและระงับอัคคีภัย ณ บริษัท เอเชียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นายธนิต แสงพันธ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำพร้อมทั้งขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมกำชับให้ข้าราชการเป็นกลางทางการเมือง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ศูนย์โฮมสุขไผ่ร่วมกับท่านปลัด หัวหน้าฝ่าย ผอ.รพ.สต.มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกล่าม

เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโคกล่าม วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บ้านโคกล่าม

ต้อนรับ นางสาวปอลจิต นาถมทอง ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมลอยกระทงผู้สูงอายุ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาศวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ราชสักการะแด่สมเด็จย่า "ย่าของแผ่นดิน" สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเมินผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ไผ่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลไผ่ออกปรับปรุงพื้นที่ ดูแลต้นไม้และตัดหญ้าเกาะกลางถนน วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพดทต.ไผ่ วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ พระธาตุยาคู สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะอนุกรรมการ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้านสาธารณสุข ตามพระราชดำริฯ ม.๑,๖ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ช่างไฟฟ้าซ่อมไฟและตัดต้นไม้ ม.๒ หนองไผ่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคความดัน เบาหวาน และการควบคุมน้ำหนักผู้สูงอายุ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดป่าอุดมพร

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (๕ส.) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลไผ่

กลุ่มยักษ์ไรเดอร์มอบพัดลม,เครื่องเขียน ขนม วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่

ศูนย์โฮมสุขร่วมกับนักกายภาพลงพื้นที่ออกเยี่ยมประชาชนตำบลไผ่ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ(การนวดผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ) วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาวัดป่าอุดมพร

ประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการชวนน้องเข้าวัด วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาวัดคำเม็ก-โนนทอง

โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพน วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

อบรมโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ (กิจกรรมการดูแลสุขภาพดวงตา) วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาวัดป่าอุดมพร

โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทอง-คำเม็ก ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

คณะกรรมการตรวจทานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านหนองโพน

ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ผล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงอายุ(การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก) วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาวัดป่าอุดมพร

ถวายเทียนพรรษาสังฆทานและผ้าอาน้ำฝน วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาวัดป่าอุดมพร

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านดอนสวรรค์

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านโคกล่าม

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หนองไผ่

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บ้านเริงนาแก

ร่วมตรวจสอบการปรับบปรุงแก้ไขโรงงานและการทดลองเดินเครื่องจักรระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของบบริษัทศรีตรังฯ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม บริษัทศรีตรังฯ

ฉีดวัคซีนสุขบ้า วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บ้านหนองโพน

ฉีดพ่นยุงในโรงเรียน วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบบลไผ่

ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานที่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ศูนย์โฮมสุขร่วมกับนักกายภาพ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ ณ ทกหมู่บ้าน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนฯและสนับสนุนแผนฯ ปี 2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ หมู่บ้านในตำบลไผ่

ตรวจสอบความเสียหายจากพายุฤดูร้อน 14 พฤษภาคม 2563 ณ หมู่บ้านโคกกว้าง

ต่อเติมห้องเก็บของอาคารสำนักงาน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ เทศาลตำบบลไผ่

ออกตรวจโควิด วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ทุกหมู่บ้าน

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา วันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลนาจารย์

จัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด 19 วันที่ 10-14 มีนาคม 2563 ณ รพ.สต.บ้านหนองโพน

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชาคมการได้รับกลิ่นเหม็นจากบริษัทศรีตรังฯ วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ วัดคำเม็กโนนทอง

วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา

จิตอาสาทำความดี 28 ธันวาคม 2563 ณ วัดคำเม็กโนนทอง

งานกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์หัตถกรรมโนนดอกจาน

พิธีมอบรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติดฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ศูนย์โฮมสุขออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วย วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สถานที่ในหมู่บ้าน

ประชุม กบอ.เมืองกาฬสินธุ์ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาวัดบ้านคำเม็กโนนทอง

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

"จิตอาสาพัฒนา คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ" น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณริมแก่งดอนกลาง

ศูนย์โฮมสุขออกตรวจเยี่ยมและประเมินความพิการของผู้สูงอายุ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านผู้สูงอายุ

ศูนย์โฮมสุขร่วมกับนักกายจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยด้านการเคลื่อนไหว วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านผู้สูงอายุ

จิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เกาะกลางถนนเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันะุกรรมพืช วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บ้านเริงนาแก

อบรมดูแลสุขภาพในช่องปากและออกกำลังกายถูกวิธี ม.๔ ม.๙ ท วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ืศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

อบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดสุมังคลาราม

ศูนย์โฮมสุขออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บ้านผู้สูงอายุตำบลไผ่

โครงการาคุณธรรมจริยธรรม วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ และศาลาวัดคำเม็กโนนทอง

มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านและสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บ้านโคกล่าม

อบรมด้านสุขภาพผู้สูงอายุกิจกรรมออกกำังกายที่เหมาะสมกับวัย วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดศรีวนาราม

ช่วยเหลือเหตุอุทกภัย ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ รอบตำบลไผ่

อบรมโครงการให้ความรู้การฉีดวัคซีนและภูมิคุ้มกันของเด็กปฐมวัย และโครงการการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่

ซ้อมแผนบริษัทศรีตรัง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจำกัด

ซ่อมแซมถนนชำรุด วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ถนนเทศบาลตำบลไผ่

โฮมสุขออกเยี่ยมผู้ป่วย ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านผู้สูงอายุ

จิตอาสาวันแม่แห่งชาติ วันที่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เกาะกลางถนนสายกาฬสินธุ์๒๕๖๒

กองการศึกษามอบเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้เด็ก ศพด.ทต.ไผ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศพด.ทต.ไผ่

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลไผ่

นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมผู้ป่วยบ้านหนองโพน วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านหนองโพน

อบรมประสิทธิภาพอาสามัครประจำศูนย์โฮมสุข วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชดาวิว

พิธีเปิดสะพานบ้านโคกกว้าง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สะพานบ้านโคกกว้าง

ประชาคมด้านสาธารณสุข ม.๒ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้าหนองไผน

ประชาคมด้านสาธารณสุข ม.๘ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้าดอนสวรรค์

ตับาตรถนนสายบุญ วันที ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านหนองไผ่

ประชาคมด้านสาธารณสุข วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกว้าง

ประชาคมด้านสาธารณสุข วันที่ ๑ ม.๖ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโพน

ประชาคมด้านสาธารณสุข ม.๔ ม.๙ วันที่ ๑ ม.๖ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

ประชาคมด้านสาธารณสุข ม.๓ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกล่าม

จิตอาสาโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การKick off โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ เกาะกลางถนนสายกาฬสินธุ์-สมเด็จ

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านโคกกว้าง

จิตอาสาโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การKick off โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลำน้ำปาว

ประชุมหารือการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประเมิน LPA ประจำปี 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

นายอำเภอออกตรวจอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ศพด.ทต.ไผ่

ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน"เหลืองปรีดียาธร วันที่ 5 กรกฎษคม 2562 ณ เกาะกลางถนนตำบลไผ่

อบรมบทบาทพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ภายในหมู่บ้าน

ศูนย์โฮมสุขร่วมกับนักกายภาพจาก รพ.กาฬสินธุ์ ออกเยี่ยผู้ป่วยในเขตตำบลไผ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ เขตตำบลไผ่ม

สำรวจผู้ประกอบการ 2562 ณ สถานประกอบการณ์เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 29 มิ.ย. 2562

ตัดกิ่งไม้ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

ตัดหญ้าบนเกาะกลางถนนสายกาฬสินธุ์-สมเด็จ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

ลาดยางทับคอนกรีตบ้านคำเม็ก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ถนนในหมู่บ้านคำเม็ก

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 14 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 12 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) วันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล

งานเทศบาลตำบลไผ่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์โครงการผ่าตัดทำหมันเพิ่มประสิทธิภาพเร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านหนองโพน วันที่ 11 มิ.ย. 2562

มอบเบี้ยยังชีพเงินตกเบิกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุ วันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิสวัสดิการและกฎหมายกับผู้พิการ วันที่ 7 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลไผ่ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี วันที่29 พ.ค. 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองไผ่

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี วันที่28 พ.ค. 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านเริงนาแก

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี วันที่28 พ.ค. 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนสวรรค์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี วันที่28 พ.ค. 2562 ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกกว้าง

ปักธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 26 พ.ค.2562 ณ เกาะกลางถนนเทศบาลตำบลไผ่

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี วันที่27 พ.ค. 2562 ณ วัดศรีสุมังคลารามบ้านหนองโพน

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบกายอุปกรณ์ วันที่21 พ.ค. 2562 ณ ภายในหมู่บ้าน

จิตรอาสา วันที่ 21 พ.ค. 2562 ณ เกราะกลางถนนเทศบาลตำบลไผ่

จิตรอาสา วันที่ 21 พ.ค. 2562 ณ เกราะกลางถนนเทศบาลตำบลไผ่

งานวิสาขปุณณมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู วันที่ 16 พ.ค. 2562 ณ พระธาตุยาคู อ.กรมลาไสย

ฉีดพ่นยุงภายในตำบล วันที่ 14 พ.ค 62 ณ หมู่บ้านในตำบลไผ่

ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4-6 พ.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้บริหารร่วมทงานกับบริษัทศรีตรังฯ วันที่ 7 พ.ค.2562 ณ บริษัทศรีตรังฯ

เหตุเพลิงไหม้ วันที่ 3 พ.ค.2562

การประชุมหารือการดำเนินงานป้องกันพิษสุนัขบ้า ปี 2562 วันที่ 3 พ.ค.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านที่ได้รับจากวาตภัย วันที่ 30 เม.ย. 62 ณ สถานที่ในหมู่บ้าน

ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด วันที่ 25 เม.ย.2562 ณ ภายในตำบลไผ่

สำรวจวาตภัย วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ทุกหมู่บ้าน

งานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลไผ่

เปิดจุดบริการวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลไผ่

จิตอาสาเชิญคนโทน้ำอภิเษกจังหวัด วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ วัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ เทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การต่อยอดขยะบ้านเขาแหลม ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริาหารจัดการขยะในชุมชน วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

งานบัณฑิตน้อย ศพด.ทต.ไผ่ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ร.ร.ผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

กองคลัง เข้ารับการตรวจสถานะการคลัง ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ทต.นาจารย์

ศูนย์โฮมสุขออกเยี่ยมผู้ป่วยตามหมู่บ้าน วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สถานที่ในหมู่บ้าน

โครงการให้ความรู้สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบวัสดุให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย วันที่ 26 ก.พ. 62 ณ บ้านโคกล่าม

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่ 22 ก.พ.62 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 21 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

สำรวจขยายเขตไฟฟ้า 21 ก.พ.62 ณ บ้านโคกล่าม

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 19 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่ 15 ก.พ.62 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

สำรวจบ้านพังเสียหายจากพายุ 18 ก.พ. 62 ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

บุญคูณลาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 วันที่ 14 ก.พ.2562 ณ ที่ว่าการอำเมืองกาฬสินธุ์หลังเก่า

การแข่งขันกีฬา ศพด. อ.เมืองกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๓ กุมภาพนธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

ออกตรวจ บริษัทศรีตรังฯ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริษัทศรีตรังฯ

ศูนย์โฮมสุขออกเยี่ยมผู้ป่วยตามหมู่บ้าน วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สถานที่ในหมู่บ้าน

งานดับเพลิงออกดับไฟไหม้ในเขตตำบลโพนทอง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ เขตตำบลโพนทอง

ผ่าตัดทำหมันสุนัข วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนหนองโพนวิทยายน

ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ หมู่บ้านในตำบลไผ่

โครงการรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ บ้านหนองโพน บ้านเริงนาแก

จุดตรวจเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค.61 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

จุดบริการประชาชน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธ.ค.62 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมกีฬาพื้นบ้าน 21 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 24 ธ.ค.61 ณ เทศบาลตำบลหนองสอ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไผ่ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ

ร่วมออกตรวจสอบการขออนุญาตต่อสัญญาเปิดสนามชนไก่บ้านหนองไผ่ วันที่ 12 พ.ย.61 ณ สนามชนไก่บ้านหนองไผ่

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณโรงเรียนผู้สูงอายุ

การประชุมประชาคมระดับตำบลพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี วันที่ ๕ พ.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ปลูกต้นไม้ถนนสายหลัก วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ เกาะกลางถนนบ้านคำเม็ก-โนนทอง

มอบเงินทุนการศึกษากับเด็กสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 16 ต.ค.2561 ณ ห้องประชุม ทต.ไผ่

ประชุมกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 16 ต.ค.61 ณ ห้องประชุม ทต.ไผ่

ประเมินผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ถนนสายคำเม็กโนนทอง

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ออกเยี่ยมเด็กร่วมกับบ้านพักเด็กจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๑ ณ บ้านเด็ก

ประชุมคัดเลือกประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถนนสายคำเม็ก-โนนทอง

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสมบัติ พนธุ์กิจ ได้รับรางวัลทอผ้าฝ้าย วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บ้านโคกล่าม

งานดับเพลิงออกซ้อมแผนร่วมกับ ทต.หนองสอ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

ศูนย์โฮมสุขออกเยี่ยมผู้ป่วยตามหมู่บ้าน วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพ ตำบลไผ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

ปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณ เทศบาลตำบลไผ่

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลไผ่

อบรมโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาการกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่

ซ่อมถนนสายบ้านดอนสวรรค์-โคกกว้าง วันที ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ซ่อมถนนภายในบ้านเริงนาแก วันที ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลไผ่

โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและถนนสายรอง ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ถนนสายหลักและถนนสายรอง

ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

อาสาโฮมสุขประเมินคนพิการและผู้สูงอายุ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ภายในตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านพอเพียงชนบท 30 หลัง วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ2561-2564) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทต.ไผ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประมินผลงาน คุณครูอำพร รักสะอาด วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศพด.ทต.ไผ่

ซ่อมคอสะพานบ้านเริงนาแก วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑

ออกประเมิยคนยากไร้ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทุกหมูบ้าน

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ไผ่ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

คัดกรองไข้เลือดออกบ้านโคกล่าม วนที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านโคกล่าม

อาสาโฮมสุข นักกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยและคนพิการ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านผู้ป่วย

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลไผ่ ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโคกล่ามวิทยา

การแข่งขันกีฬาประชาชนคนท้องถิ่นท้องที่สามัคคีสัมพันธ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๒๐ "ไผ่เกมส์" วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการไทยนิยมยั่งยืน วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง

ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ หมู่๒,๓,๔,๙ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภายในหมู่บ้าน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมการแข่งขันกีฬา อปท. วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบลตำบลไผ่

ปรชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลไผ่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมเคารพธงชาติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าเสาธง ทต.ไผ่

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ร่วมวิ่ง แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ แก่งดอนกลาง

ประชุมจัดเก็บรายได้ ร่วมบริษัทศรีตรัง วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบริษัทศรีตรัง

ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์

ออกสำรวจพื้นที่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ พื้นที่เทศบาลตำบลไผ่

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ หน้าเสาธงเทศบาลตำบลไผ่

โรงเรียนผู้สูงอายุ (ลอยกระทง) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ร.ร.ผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

จุดบริการรถจิตอาสารับส่งประชาชน วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ หน้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เตรียมจุดบริการรถจิตอาสา วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ หน้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งานแถลงข่าวรถจิตอาสาบริการประชาชน วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ประชุมสวัสดิการชุมชน ทต.ไผ่ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เคารพธงชาติ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลไผ่

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลไผ่

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บ้านผู้พิการ

อบรมสภาเด็กและเยาวชน วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

ปลูกดอกดาวเรือง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณเกราะกลางถนนเทศบาลตำบลไผ่

ปลูกดอกดาวเรือง วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

ประชารัฐร่วมใจ กำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน

ถวายเทียนพรรษา วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดในเขตตำบลไผ่

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ ๔ กันยายน 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลไผ่

ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านผู้พิการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านผู้พิการ

ปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบกาบอุปกรณ์ให้ผู้พิการ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านผู้พิการ

สำรวจความเสียหายจากพายุ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทุกพื้นที่ในตำบลไผ่

พิธีเปิดโครงการเลี้ยงปลา ตามโครงการ 9101 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านหนองไผ่

ประชาคมแผนโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ม.๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาวัดโนนไฮวนาราม

ร่วมตักบาตร โครงการแสดงธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" ถวาย ร. ๑๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุมังคลาราม บ.หนองโพน

ประชาคมแผนโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ม.๙ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ประชาคมบ้านโนนทอง

อบรมให้ความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันเด็กเล็ก วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชาคมแผนโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ม.๑,ม.๖ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองโพน

มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านผู้สู.อายุ

อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสุมังคลาราม บ้านหนองโพน

อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๐ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่

อบรมการทำอาหารและดอกไม้จันทร์ วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่

มอบพันธุ์ปลา วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลไผ่

ประชุมจัดตั้งศูนย์โฮมสุข วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลไผ่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ รร.ผู้สูงอายุ

ชมรมคนริมน้ำตำบลไผ่ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานเทศบาลตำบลไผ่

ทำความสะอาดบ้านโนนทอง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ถนนภายในหมู่บ้าน

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลไผ่

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลไผ่

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๓๑ พฤษภาคมคม ๒๕๖๐ ณ ลานเทศบาลตำบลไผ่

ทำความสะอาดบ้านดอนสวรรค์ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ถนนภายในหมู่บ้าน

มอบทุนเด็กยากไร้ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านเด็กในเขตเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบกายอุปกรณ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านผู้สูงอายุ

กีฬาต้านภัยยาเสพติด เทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโคกล่ามวิทยา

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ทำความสะอาดบ้านเริงนาแก วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ถนนภายในหมู่บ้าน

ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่อยู่อาศัย

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ทัศนศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร

รับรางวัล ศพค.ดีเด่น วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

มอบอุปกรณ์กีฬา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ถนนบ้านคำเม็ก

ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไผ่

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศพด.ทต.ไผ่

การฝึกและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สามแยกโกล์บอลเฮ้าส์

ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เทศบาลเมืองแกลง จังหวัดระยอง

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลไผ่

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารงานของเทศบาลและศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

โครงการทำความสะอาดถนนเข้าหมู่บ้านโคกล่าม วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่าม

งานวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖0 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

โครงการทำความสะอาดถนนเข้าหมู่บ้านหนองไผ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ถนนภายในหมู่บ้านหนองไผ่

เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง เทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการทำความสะอาดทางเข้าหมู่บ้าน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ถนนบ้านหนองโพน

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

งานวันอนุรักษ์มรดกไทย "ประเพณีสู่ขวัญข้าว" วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าที่ว่าการ อ.เมืองกาฬสินธุ์

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่สอง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมกับภารกิจของสถานพินิจ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าอุดมพร บ้านหนองโพน

กีฬา อปท.สัมพันธ์ วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

โครงการออกกำลังกาย วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

ร่วมออกตรวจสอบสถานที่ขอตั้งโรงฆ่าสัตว์ ประเภทสัตว์ปีก วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ภายในหมู่บ้านเริงนาแก

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

วันเด็ฏแห่งชาติเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

ตัวแทน ส.ส.บุญรื่น ศรีธเรศ มอบสิ่งของให้กับผู้กักตัวโควิด "รวมน้ำใจ ตำบลไผ่ สู้ภัยโควิด" วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.เมืองสัมพันธ์ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

นวัตกรรม ๓ ดี เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ๘๐ พรรษา

จุดเทียนถวายความอาลัยและแปรอักษร วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่สอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ลงนามถวายความอาลัย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เคารพธงชาติหน้าเสาธง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ปรชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

สวดพระพิธีธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดคำเม็กโนนทอง

เทศบาลตำบลไผ่ ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.ไผ่

กิจกรรมซักซ้อมการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลไผ่

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาจารย์ เทศบาลตำบลไผ่ จารย์ วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ร.ร.ผู้สูงอายุ ทต.นาจารย์

ประชุมกำนัน ผู็ใหญ๋บ้าน ส.ท. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง ทต.ไผ่ กับ โรงเรียนในเขต ทต.ไผ่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการเทศบาลตำบลไผ่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดศรีวนาราม บ้านหนองไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่สาม วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่สอง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน

ถวายพระรพ วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ลานสนามหน้าเทศบาลตำบลไผ่

เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ทุกหมู่บ้านในตำบลไผ่

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหนองโพน

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประเมินด้านสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ศพด. ทต. ไผ่

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 21 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน

โครงการ ทาน ศีล ภาวนา ปวงประชาเป็นสุข ขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๔" สู่ความยั่งยืน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดศรีสุมังคลาราม

อบรมโครงการลด ละ เลิก สุรา ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านหนองโพน

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ เขต ๒ วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านหนองโพน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้นสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่

อบรมสัมนาครอบครัว ระดับ ๒ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสุมังคลาราม บ้านหนองโพน

งานประเพณ๊บุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลไผ่

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านหนองโพน

การแข่งขันกีฬาประชาชน เทศบาลตำบลไผ่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองโพนวิทยายน

มอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บ้านผู้ประสบเหตุ

งานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

โครงการครอบครัวไทย รู้รักสามัคคี งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลไผ่

โครงการฝึกอบรมผูประกอบอาหารจากครัวไทยสู่ครัวโลก" วันที่ ๔ - ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลไผ่

งานวันอนุรักษ์มรดกไทย "ประเพณีสู่ขวัญข้าว" วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าที่ว่าการ อ.เมืองกาฬสินธุ์

โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสวรรค์

โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง

โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด

โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

ประชาคมแผนโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกล่าม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศพด.เทศบาลเมืองสีติ้ว

ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วัดคำเม็ก-โนนทอง

ประชุมซักซ้อมแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ทีมเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการขับเคลื่อนเคครือข่ายตำบลสุขภาวะ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 10 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการ ศพด.เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ไผ่

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ศพด.ทต.ฅไผ่ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร

มอบผ้าห่มกันหนาว วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กีฬา อปท.สัมพันธ์ วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เส้นทางจากเทศบาลตำบลไผ่ถึงบ้านดอนสวรรค์

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมรับรองข้อมูลจปฐ. และความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองโพนวิทยายน

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมกราคม วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี 2559

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูู้ติดเชื้อ วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

จุดตรวจ/จุกบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘-๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ถนนสายหน้าเทศบาลตำบลไผ่

ร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองสอวิทยาคาร

กิจกรรม "ปั่นเพื่อสุขภาพ" กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่และพื้นที่เขตหมู่บ้าน

ร่วมแข่งขันฟุตบอลพลาสติกโกลหนู "กาฬสินธุ์จูเนียร์คัพ" รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี วันที่ี ๒๐-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝึกอบรม "หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" (OTOS) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมหัตถกรรมโนนดอกจาน ตำบลไผ่

ร่วมซักซ้อมทดสอบแผนการปฏิบัติเมื่อมีเหตุระเบิดและซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่สามของสมัยประชุม วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่สองของสมัยประชุม ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ วิถึไท อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ และเส้นทางรอบเขตเทศบาลตำบลไผ่ รวมระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บุคลากรเทศบาลตำบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

ประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ความใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ร่วมแข่งขัน EMS Rally กู้ชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมืองฯและอำเภอดอนจาน วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับญาติสมาชิกฯ ผู้เสียชีวิต วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดคำเม็กโนนทอง

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชาคมจัดทำแผนงาน/โครงการ สุขภาพ บ้านดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสวรรค์

สำนักงาน พม.จ.กส ออกสรุปบทเรียนและสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชาคมจัดทำแผนงาน/โครงการ สุขภาพ บ้านโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดโนนไฮวนาราม

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์เด็กฯ(หลังใหม่)

ประชาคมจัดทำแผนงาน/โครงการ สุขภาพ บ้านหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดศรีสุมังคลาราม

ประชาคมจัดทำแผนงาน/โครงการ สุขภาพ บ้านโคกล่ามและบ้านโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกล่าม

ตักบาตรถนนสายบุญบ้านโคกล่าม วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ถนนสายหน้าวัดศรีวนาราม

ประชาคมจัดทำแผนงาน/โครงการ สุขภาพ บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง

ประชาคมจัดทำแผนงาน/โครงการ สุขภาพ บ้านคำเม็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

ประชาคมจัดทำแผนงาน/โครงการ สุขภาพ บ้านหนองโพนและบ้านเริงนาแก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองโพน

เทศบาลตำบลไผ่ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตำบลไผ่ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ให้กับญาติของสมาชิกฯ ผู้เสียชีวิต บ้านดอนสวรรค์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ วัดป่าตำบลหนองกุง

เทศบาลตำบลไผ่ ร่วมเวทีชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญเทศบาลตำบลไผ่ บ้านหนองไผ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ถนนสายวัดศรีสุมังคลาราม

รับการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่สู่การขยายเครือข่ายท้องถิ่นสุขภาวะ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง

รับการประเมิน ติดตาม การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ จากคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลตำบลไผ่ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับญาติผู้สูงอายุที่เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เมรุวัดป่าอุดมพร

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ออกตรวจสารเสพติด ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลไผ่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต . จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสังเกตการณ์การทำลายบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย

ประชุมโครงการตามแผนชุมชนเพิ่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตรตำบลไผ่ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่เป็นผู้แทนมอบไก่พันธุ์ไข่และพันธุ์กล้วยหอมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ตกเกณฑ์ จปฐ. บ้านดอนสวรรค์ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ครัวเรือนบ้านดอนสวรรค์

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ อุดหนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่

มหกรรมโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

โครงการกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กก่อนวัยเรียน เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูู้ติดเชื้อ วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

โครงการตักบาตรถนนสายบุญ เทศบาลตำบลไผ่ บ้านหนองโพน/บ้านเริงนาแก วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ถนนสายหน้าวัดสุมังคลาราม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดำเนินงานโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เป็นวันที่สอง) ณ หอประชุมอเนกประสงค์ บ้านหนองโพน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดำเนินงานโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ (วันแรก) ณ หอประชุมอเนกประสงค์ บ้านหนองโพน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (วันสุดท้าย) วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมเทศบาลตำบลไผ่สัญจรร่วมกับคณะผู้บริหารทีม CSR บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (สาขากาฬสินธุ์) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ และศูนย์เรียนรู้ภายในเขตเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (วันที่สาม) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมผู้นำหมู่บ้าน ส่วนราชการ หารือการจัดมหกรรม ๓ ดี เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นวันที่สอง เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการลดความรุนแรงและอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการจัดทำแผนป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินงานโดย ศพค.ทต.ไผ่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมประเมินหมู่บ้าน ๓ ดี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ื ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หน้าห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่และบริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันแรก วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกมะนาวเพื่อขยายพันธุ์สู่ชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประกอบโครงการ ๓ ดี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่และนอกสถานที่

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

โครงการอบรมนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประกอบโครงการ ๓ ดี วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโคกล่ามวิทยา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดศรีวนาราม บ้านโคกล่าม เทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมหารือโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนฯ ตามโครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่่

เทศบาลตำบลไผ่ มอบพันธุ์ไม้ให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลไผ่ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (กบอ.) สัญจร วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านโนนทอง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง

โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านดอนสวรรค์ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสวรรค์

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ มอบเงินกองทุนสวัสดิการฯ ให้กับญาติผู้เสียชีวิต วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดป่าอุดมพร

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านโคกกว้าง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดโนนไฮวนาราม

โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านเริงนาแก วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านเริงนาแก

โครงการตักบาตรถนนสายบุญ เทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หน้าศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านโนนสะอาด วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านโนนสะอาด

ประชุมหารือการเตรียมต้อนรับการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (กบอ.) ในการประชุมสัญจรประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่สามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมประชาคมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่บูรณาการโครงการ ๓ ดี บ้านคำเม็ก วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านคำเม็ก วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

ประชาคมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่บูรณาการโครงการ ๓ ดี บ้านโคกล่าม วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดศรีวนาราม

โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่ บ้านโคกล่าม วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดศรีวนาราม

ประชุมประชาคมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่บูรณาการโครงการ ๓ ดี บ้านหนองไผ่ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดศรีสุมังคลาราม

เทศบาลตำบลไผ่มอบพันธุ์ไม้ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ในการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบ้านดอนสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บ้านนางโสภา อัมพรัตน์ บ้านดอนสวรรค์

คณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับท้องถิ่น ประชุมจัดทำและบูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านหนองไผ่ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดศรีสุมังคลาราม บ้านหนองไผ่

ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลไผ่

ต้อนรับ พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมกองทุนหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ ม.๒ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่

กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ "โครงการสังคมยุคใหม่ ใส่ใจครอบครัว" วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดสุมังคลาราม บ้านหนองโพน เทศบาลตำบลไผ่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุม วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประเมินหมู่บ้าน ๓ ดี ตามโครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี เทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการทัศนศึกษา ดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่ เป็นผู้แทนมอบจักรยานรถโยก ให้กับผู้พิการในเขตพื้นที่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการ หน่วยที่ ๓

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

งานฉลองสมโภชน์องค์พระมหาพุทธาภิเษกฯ วัดคำเม็กโนนทอง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดคำเม็กโนนทอง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

รับการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กคุณภาพด้านสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมขับเคลื่อนทีมบูรณาการนักจัดการสุขภาพตำบลตามโครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการตักบาตรถนนสายบุญ ครั้งที่ ๖ บ้านโนนทอง-คำเม็ก วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนสายทางเข้าวัดคำเม็กโนนทอง

คณะกรรมการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกประเมิน รพ.สต.หนองโพน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพน

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ป่วยเอดส์) งบประมาณจาก สสว.๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการตักบาตรถนนสายบุญ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนสายหน้าวัดศรีสุมังคลาราม บ้านหนองไผ่

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ วันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

ประชุมประชาคมระดับเทศบาล เพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

คณะกรรมการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับโซนเมืองนาดอน ออกประเมิน รพ.สต.หนองโพน วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพน

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ทอดถวาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพน วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

งานมหกรรมสุขภาพดีด้วยพลังภาคีเครือข่าย กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริมปาว

ประชุมสมัชชาครอบครัวและวันครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

หมวดรายได้ดี ทัศนศึกษานิทรรศการ ๖๐ ปราชญ์ ๖๐ องค์ความรู้ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มิ่งขวัญชาวนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย "ประเพณีสู่ขวัญข้าว" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ประชุมโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี ๒๕๕๘ หมวดคนดี วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การแข่งขันกีฬาภายใน เทศบาลตำบลไผ่ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ประชุมคณะทำงานโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (หมวดรายได้ดี) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ และคัดเลือกกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ร่วมสาธิตการดับเพลิงและรถฉุกเฉิน EMS และร่วมชมการแสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ฺ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประชุมโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เวทีระดับตำบล โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สุขศาลา บ้านหนองโพน

เทศบาลตำบลไผ่ ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง บ้านโคกล่าม ม.๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางบ้านโคกล่าม

เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกกว้าง

เทศบาลตำบลไผ่ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้นำหมู่บ้าน วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสะอาด

เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโคกล่าม

เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สุขศาลาหมู่บ้าน บ้านโนนทอง

เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านเริงนาแก

เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสุมังคลาราม บ้านหนองโพน

เทศบาลตำบลไผ่ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไผ่

เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

การประชุมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ มอบเงินกองทุนสวัสดิการฯ ให้กับญาติผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เมรุวัดคำเม็กโนนทอง

เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสวรรค์

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนตำบลไผ่ ออกดำเนินการประชาคมแผนการจัดเวทีชุมชนระดับหมู่บ้าน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

ศูนย์พัฒนาสังคมที่ ๓ ร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ มอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาวที่เดือดร้อน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการตักบาตรถนนสายบุญ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าวัดหนองกุง-ดอนสวรรค์ ถนนสายบ้านดอนสวรรค์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวันที่สาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวันที่สองของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และวัณโรค ในโรงเรียนและชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ถนนสายบ้านหนองโพน-เริงนาแกและโรงเรียนหนองโพนวิทยายน

เทศบาลตำบลไผ่ มอบจักรยาน ให้กับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวันแรกของสมัยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สวนสัตว์เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลตำบลไผ่ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ วันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ให้กับญาติผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ มอบเงินกองทุนสวัสดิการฯ ให้กับญาติผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เมรุวัดคำเม็กโนนทอง

การประชุมรับรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

พิธียกเสาเอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่หลังใหม่ วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่

คณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ ชุดกู้ชีพ EMS ในการแข่งขัน Rally EMS เขต อ.เมืองฯ+ดอนจาน วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่ ออกบริการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดสุมังคลาราม บ้านหนองโพน เทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลตำบลไผ่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การแข่งขัน Rally EMS กู้ชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอดอนจาน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์หัตถกรรมโนนดอกจาน บ้านโนนสะอาด ตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบลตำบลไผ่ ประจำเดือนมกราคม วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ถนนสายบ้านโคกกว้าง บริเวณหน้าวัดโนนไฮวนาราม

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ มอบเงินสวัสดิการชุมชนให้กับญาติผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดคำเม็กโนนทอง

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

จุดตรวจ/บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลไผ่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการตักบาตรถนนสายบุญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ถนนสายบ้านโคกล่าม (บริเวณหน้าวัดศรีวนาราม)

การแข่งขันกีฬา อปท.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ -๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาจารย์

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่สอง เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑๒ คน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ (งบประมาณอำเภอเมืองกาฬสินธุ์)

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

เดินรณรงค์ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ประุชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ชุดปฏิบัติการแก้จนระดับตำบล (ทีมเคาะประตูบ้าน) ออกสำรวจผู้ตกเกณฑ์รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บ้านดอนสวรรค์

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตร เทศบาลตำบลไผ่ ออกประชาคมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประชุมหารือและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลไผ่ ร่วมถวายพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ ๕

เทศบาลตำบลไผ่ร่วมซ้อมฟุตซอล กับทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มใบบุญ

ธนาคารออมสิน สาขาถีนานนท์ มอบน้ำดื่มให้ ทต.ไผ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ออกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

งานมหกรรมโครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ และการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สถานที่ในหมู่บ้าน

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ มอบเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ศพ สมาชิกที่เสียชีวิต หมู่ ๑ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าอุดมพร บ้านหนองโพน

โครงการป้องกันการแพร่เชื้อโรคในสัตว์เลี้ยง เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๒๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทุกหมู่บ้านในตำบลไผ่

ปฏิบัติการตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ได้ขึ้นทะเบียน วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ แปลงนาข้าวเกษตรกรในตำบลไผ่

โครงการส่งเสริมการผลิตและขยายเชื้อราไครโครเดอร์มาเพื่อการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการฝึกอบรมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (ชุดกู้ชีพ EMS) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคัดเลือก อสม. ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองโพน

โครงการนายอำเภอพาเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดโนนไฮวนาราม บ้านโคกกว้าง

โครงการครอบครัวยุคใหม่ ห่วงใยผู้พิการ และผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดศรีสุมังคลาราม บ้านหนองไผ่

โครงการตักบาตรถนนสายบุญ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ถนนสายบ้านโนนทอง-เริงนาแก (บริเวณหน้าวัดสุมังคลาราม บ้านหนองโพน)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ ยิ้มสดใส ไร้ฟันผุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันที่สาม วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการออกตรวจประเมินโครงการสุขภาพหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ไผ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สุขศาลาหมู่บ้าน ม.๒ ม.๓ ม.๗ ม.๘

โครงการออกตรวจประเมินโครงการสุขภาพหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ไผ่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สุขศาลาหมู่บ้าน ม.๑ ม.๔ ม.๖ ม.๙

การประชุมการลดต้นทุนการผลิตและกาารควบคุมการเช่านา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

บันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ ระหว่าง สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ทต.ไผ่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตำบลไผ่

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ไผ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันที่สอง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

คณะกรรมการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับจังหวัด ออกตรวจประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

สนง.สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหาร ได้ตรวจสอบ ศพด. เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศพด. เทศบาลตำบลไผ่

โครงการฉีดพ่นยุงป้องกันไข้เลือดออก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ๑๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทุกหมู่บ้านในตำบล

ประชุมหารือกับดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และโครงการ อย.น้อยในโรงเรียนสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลไผ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

โครงการถวายเทียนพรรษา ในเขตเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๑ กรกฎษคม ๒๕๕๗ ณ วัดในตำบลไผ่

โครงการสมานฉันท์ปรองดองระดับตำบล เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สถานที่ในหมู่บ้าน

การออกตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่

เวทีตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สรรสร้างความสุขยั่งยืน ให้คนกาฬสินธุ์ บ้านหนองไผ่ ม.๒ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดศรีสุมังคลาราม

เวทีตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สรรสร้างความสุขยั่งยืน ให้คนกาฬสินธุ์ บ้านหนองโพน ม.๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดสุมังคลาราม

เวทีตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สรรสร้างความสุขยั่งยืน ให้คนกาฬสินธุ์ บ้านดอนสวรรค์ ม.๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมทบ้านดอนสรรค์

เวทีตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สรรสร้างความสุขยั่งยืน ให้คนกาฬสินธุ์ บ้านโคกล่าม วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดศรีวนาราม

เวทีตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สรรสร้างความสุขยั่งยืน ให้คนกาฬสินธุ์ บ้านโคกกว้าง ม.๗ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดโนนไฮวนาราม

เวทีตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สรรสร้างความสุขยั่งยืน ให้คนกาฬสินธุ์ บ้านโนนทอง ม.๙ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง

เวทีเสวนา ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สรรสร้างความสุขยั่งยืน ให้คนกาฬสินธุ์ บ้านคำเม็ก ม.๔ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเม็ก

เวทีเสวนา ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สรรสร้างความสุขยั่งยืน ให้คนกาฬสินธุ์ บ้านเริงนาแก ม.๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางบ้านเริงนาแก

โครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔-๑๕ มุนายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลไผ่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหาร ศพด. ทต.ไผ่ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาล ๔ ฉลองรัตน์

ประชุม คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมจัดตั้งเวรยามรักษาสถานที่ราชการ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

อบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง และหลักสูตรทบทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ -๑๖ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ จ.ขอนแก่น

ประชุม อปพร.จัดตั้งใหม่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สามัญที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 19 พฤษภาคม ณ สุขศาลาบ้านคำเม็ก

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ ในการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

อบรม จัดตั้ง อปพร. เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ -๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๓

กีฬาภายในเทศบาลตำบลไผ่ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกกว้าง

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ / รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ วันที่ ๑,๖,๗,๘ พฤษภคม ๒๕๕๗ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมหารือการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมหารือการดำเนินงานตามโครงการสุขภาพหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๖ พฤาภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กรมทหารม้าที่ ๖ ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ราษฏร ม.๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านราษฎร ม. ๘ ที่ได้รับความเดือดร้อน

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัย วิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่ มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้นำหมู่บ้าน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ดูงานเกษตรสีเขียว โครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ แปลงต้นแบบ ๑ ไร่ ๑ แสน ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

อบรมเกษตรพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ โครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี ทต.ไผ่ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๗ ณ สวนเกษตรพอเพียงต้นแบบ บ้านคำเม็ก

ประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาภายในฯ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

รับใบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัว "ระดับดี" ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือ โครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ไผ่ จัดทำ"โครงการตำบลไผ่ร่วมใจ ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพช่องปาก พ.ศ.๒๕๕๗" วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพน

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

ประชุมเวทีประชาคมเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมจัดตั้งกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมหารือโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ (หมวดรายได้ดี) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (วันที่สี่) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ว้นที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่สาม วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

พิธีเปิด "รวมพลคนรักสุขภาพเยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์" วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้และประสานงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ม.๔

ประชุมครูผู้ดูแลเด็ก รับมอบนโยบายจากคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทอง-คำเม็ก และหนองโพน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุม อปพร. รับมอบนโยบายร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลไผ่ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเพล วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมรับมอบนโยบายพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (วันที่สอง) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดสุมังคลาราม

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งแรก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมทบทวนปรับปรุงและจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบผ้าห่มให้ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๔-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า ต.นาโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ไผ่ จัดโครงการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบผ้าห่มให้ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมพิจารณาจัดทำโครงการรองรับงบประมาณโครงการกาฬสินธุ์คนดีฯ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การมอบผ้าห่มกันหนาว ปี ๒๕๕๗ สำหรับครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาว สนับสนุนโดย ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ ในวันที่ ๒๓ , ๒๔ , ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน

รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการเลือกตั้งนายก ทต.ไผ่ และ ส.ท. ตำบลไผ่ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

รับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่

งานกีฬา อปท.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ี ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร วันที่ ๑๙-๒๒ พ.ย.๕๖ ณ สถานที่ในหมู่บ้าน

การประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมชุมชนฯ คปสอ.เมือง-ดอนจาน ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธุ์ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

งานมหกรรมโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่

ดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโนนบุรี วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์

การแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๕ และโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงวัย กองทุนหลักประกันฯ ทต.ไผ่ วันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองโพนวิทยายน

ศพค.ทต.ไผ่ โครงการครอบครัวยุคใหม่ สดใส ห่างไกลยาเสพติด 2556 วันที่ ๖ ก.ย. ๕๖ ณ วัดสุมังคลาราม บ้านหนองโพน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี ทต.ไผ่ วันที่ ๒ ก.ย.๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ

รับมอบป้ายและวัสดุอุปกรณ์กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๓๐ส.ค.๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

การแข่งขันเปตองผสมเชื่อมสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามเปตองเทศบาลตำบลไผ่

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ประชุมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนหมู่บ้าน วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กใน ศพด.เทศบาลตำบลไผ่ ทุกหมู่บ้าน

ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ทต.ไผ่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา วนที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วัดคำเม็กโนนทอง

ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดเสี่ยงการสัญจรบ้านเริงนาแก วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านเริงนาแก

ลงพื้นที่ขอรับการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ม.๑,ม.๒ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ภายในหมู่บ้าน