คำขวัญเทศบาลตำบลไผ่

"แดนดินถิ่นไผ่กอ  ผ้าฝ้ายทอมือเลอค่า  ก้าวหน้าอินทผาลัม 

เห็ดขอนขาวล้ำค่า  เห็ดนางฟ้าราคาดี  รักษ์ประเพณีท้องถิ่นอิสาน

เมล่อนหวานลูกโต   แตงโมแคนตาลูป  รูปงามตระการตา 

นำพาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

 

 

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไผ่

   

 

เทศบาลตำบลไผ่

 

บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส     ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
มีสาธารณูปโภคครบครัน        มุ่งมั่นให้ชุมชนเข้มแข็ง