สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่
⇒ ที่อยู่  10 หมู่ 9ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
⇒ โทรศัพท์ 043-010480
⇒ โทรสาร 043-010470
⇒ e-mail :ratchanee.jeab4445@gmail.com (admin)
⇒ ที่ตั้ง