สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่
 
 

⇒ ที่อยู่  10 หมู่ 9ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

 

⇒ โทรศัพท์ 043-840337
⇒ e-mail :ratchanee.jeab4445@gmail.com (admin)
⇒ ที่ตั้ง