ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล รพ.สต ร่วมมือกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตตำบลไผ่ ณ โรงเรียนหนองโพนวิทยายน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564