ภาพกิจกรรม ออกตรวจโควิด วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ทุกหมู่บ้าน