ภาพกิจกรรม ตรวจสอบความเสียหายจากพายุฤดูร้อน 14 พฤษภาคม 2563 ณ หมู่บ้านโคกกว้าง