ภาพกิจกรรม กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาศวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ราชสักการะแด่สมเด็จย่า "ย่าของแผ่นดิน" สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓