ภาพกิจกรรม ศูนย์โฮมสุขไผ่ร่วมกับท่านปลัด หัวหน้าฝ่าย ผอ.รพ.สต.มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓