ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมอบรมชุดPPE ก่อนปฏิบัติงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ มูลนิธิเมตตาธรรม