ภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรี ปลัดฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ 7 มอบอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นกับกลุุ่มผู้ป่วยโควิด จำนวน 3 ราย วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ วัดโนนไฮวนาราม บ้านโคกกว้าง