ภาพกิจกรรม งานไฟฟ้าตัดต้นไม้ ม.7 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ถนนในหมู่บ้านโคกกว้าง