ภาพกิจกรรม งานป้องกันฉีดพ่นแอลกฮอร์ฆ่าเชื้อโควิด วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ วัดโนนไฮวนาราม