ภาพกิจกรรม กองช่างและงานป้องกันซ่อมถนนสายโนนสะอาด-โคกล่าม ยางมะตอยจำนวน 150 ถุง วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านโคกล่าม