ภาพกิจกรรม ประชาชนตำบลไผ่ฉีดวัคซีนโควิด 19 เกินร้อยะ 50 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนชุมชนนาจารย์