ภาพกิจกรรม มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว วันที่ 3 กันยายน 2564 ณ สถานที่กักตัวในหมู่บ้าน