รายละเอียด : 
          ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นวันที่สอง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  190815_160516.docx