รายละเอียด : 
          กำหนดการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ" วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลไผ่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  021215_142850.jpg