รายละเอียด : 
          ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยที่ ๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ (วันที่สาม) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  281215_133626.pdf