รายละเอียด : 
          กำหนดารจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  120116_093503.jpg