รายละเอียด : 
          ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  170216_093514.docx