รายละเอียด : 
          รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (วันที่สอง)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  290216_160354.docx