รายละเอียด : 
          ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง วันแรก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  150816_121822.docx