รายละเอียด : 
          รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่สอง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  201117_112551.doc