รายละเอียด : 
          รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่หนึ่ง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  201117_113136.doc