รายละเอียด : 
          ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสวัสดิการสังคม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  050620_153330.pdf