รายละเอียด : 
          รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  100720_093656.pdf