รายละเอียด : 
          ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-840337 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถ inbox ได้ที่เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลไผ่ค่ะ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  040221_153930.pdf