รายละเอียด : 
          ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3- (รอบหมู่บ้าน) -บ้านโคกกว้าง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  060521_093229.pdf