รายละเอียด : 
          ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพน หมู่ที่ 1- บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  060521_093321.pdf