รายละเอียด : 
          ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  070521_134513.pdf