รายละเอียด : 
          ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ ของเขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลื่อกตั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  160621_123801.docx