รายละเอียด : 
          ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตำบลไผ่ ตามสถานการณ์ Covid-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๗กรกฎาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  160721_104259.pdf