รายละเอียด : 
          ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลไผ่ ร่วมกิจกรรมโครงการ"หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ร่วมกันลดปริมาณขยะ งดถุงพลาสติกและโฟม พัฒนาความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพน้อมคืนคุณภาพชีวิตให้สังคม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  030821_114558.webp