รายละเอียด : 
          ประชาสัมพันธ์วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  050821_145021.pdf