รายละเอียด : 
          รายงานสถานการณ์โควิด-19 ตำบลไผ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  070821_090220.jpg