รายละเอียด : 
          รายงานสถานการณ์โควิด-19 ตำบลไผ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  080821_080800.jpg