รายละเอียด : 
           รายงานสถานการณ์โควิด-19 ตำบลไผ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  100821_144035.jpg