รายละเอียด : 
          รายงานสถานการณ์โควิด-19 ตำบลไผ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  120821_191517.jpg