รายละเอียด : 
          รายงานสถานการณ์โควิด-19 ตำบลไผ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  180821_202250.jpg