รายละเอียด : 
          ประกาศแผนการจัซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง ม.9 - บ้านโนนสะอาด ม.5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  300821_154834.pdf