รายละเอียด : 
          ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด ม.5 - บ้านหนองไผ่ ม.2 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  060921_134652.pdf