รายละเอียด : 
          ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  090921_115059.pdf