รายละเอียด : 
          ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  090921_115643.pdf