รายละเอียด : 
          ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกล่าม ม.3 (สายรอบบ้าน) ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  280921_154255.pdf