รายละเอียด : 
          เทศบาลตำบลไผ่ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  181021_104839.pdf