รายละเอียด : 
          สำเนา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ (ครั้งแรก)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  140314_154629.doc